Vyhlídkové plavby | Marina Harta

Provoz výletní lodi Santa Maria na Slezské Hartě pokračuje o víkendu 5. a 6. května , v pondělí 7. a 8. května 2018. Dále v květnu a červnu poplujeme všechny víkendy.
Objednávejte si plavby na tel. :
603 996 548

Poznejte krásy a zajímavosti Slezské Harty nejen z břehů, ale také z její hladiny! Loď Santa Maria se zkušeným kapitánem Vás proveze po nejpěknější části přehrady, zavede na zajímavá místa, ukáže malebné zátoky, dozvíte se o historii nádrže a o okolních obcích, kterých se výstavba vodního díla dotkla.

Výletní okruh – hodinová plavba – vyplouvá se každou celou hodinu.

Objednávky plavby

tel. infocentrum Leskovec: +420 603 996 548

Nutná objednávka alespoň den předem!

V objednávce uveďte: počet osob, datum a čas,kontakt na Vás.

Lístky na vyhlídkovou plavbu zakoupíte v Infocentru v Leskovci nad Moravicí cca 15 min. před vyplutím!

Provozní doba červenec – srpen duben, květen, červen, září, říjen
Santa Maria 9:00 – 18:00 denně 9:00 – 18:00 (víkendy), ostatní plavby dle domluvy

Přepravní řád

  • Loď vyplouvá přednostně z přístaviště v Leskovci nad Moravicí.
  • Za silného větru, bouřek a silných dešťů se z bezpečnostních důvodů nevyplouvá.
  • Zákaz vstupu na mola bez vědomí obsluhy lodi.
  • Při nástupu a výstupu je cestující povinen dbát pokynů obsluhy lodi.
  • Maximální počet cestujících je 10 osob, minimum 5 osob!
  • Děti do 10-ti let jsou přepravovány pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, z důvodů technických parametrů plavidla je plavba nevhodná pro děti do 3 let.
  • Během plavby musí mít plovací vesty děti do 10 let a neplavci (obdržíte na lodi).
  • Přeprava živých zvířat, jízdních kol a kočárků je vyloučena.
  • Cestující je povinen dávat pozor na svá zavazadla a sám ručí za každou z toho vzniklou škodu.
  • Při plavbě je zakázáno kouřit, vyklánět se z lodi, vyhazovat předměty a vylévat kapaliny do vody.

Při plavbě dodržujte rovnoměrné rozložení osob na palubě.